Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:03
Þarký söylerlerse
bu play back olur.

:43:09
Ama ben bir þarkýcýyým.
:43:12
Diþi bir empresyonistim.
:43:15
Biliyorsun, ben
bir sanatçýyým.

:43:19
Sen kimi kazý kladýðýný
sanýyorsun?

:43:22
Sen lanet olasý
bir Drag Queen'sin.

:43:32
Dur da bu güzel sözleri
içime sindireyim.

:43:35
Nesin sen? Jesse Helms'in ruhu mu?
:43:38
Bu kadar hassas olma.
:43:42
Nasýl bir aleti kaldýrabiliyorsan
bir hakareti de kaldýrabilmelisin.

:43:48
Doðru Walt.
:43:50
Sandýðýn kadar aptal deðilim.
:43:57
Tatlým, düþündüðüm kadar
aptal olman imkansýz.

:44:22
Evet?
Sana iki haftalý k borcum var deðil mi?

:44:27
Evet.
:44:30
Bu da gelecek haftanýnki.
:44:33
Bir motosiklet alýyorum. Güvenli olmasý
için arka tarafa park edebilir miyim?

:44:37
Bir motosiklet.
:44:39
Park için haftada
ekstradan 50 $ alýrým.

:44:43
50 $ mý?
:44:45
Sorun deðil.
:44:48
Görüþürüz.
Bunun için bir makbuz ister misin?

:44:51
Hayýr. Sana güveniyorum. Neden biraz
neþelenmiyorsun Leonard?

:44:54
Gel Tasha.
Hoþçakal.

:44:57
Ýyi akþamlar.

Önceki.
sonraki.