Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:02
Ne tatlým?
Erkek arkadaþýn mýydý?

:46:06
Evet.
:46:10
Çok karýþý k.
:46:12
Evli. Ý ki çocuðu var.
:46:17
Ama biliyor musun?
:46:20
Bahis oynuyor.
:46:22
Spor karþýlaþmalarý
üzerine.

:46:25
Sürekli ev için ya da çocuklarý
için paraya ihtiyacý var.

:46:29
Yani öyle diyor. Ama ben bahse
yatýracaðýný biliyorum.

:46:36
Senin paranla mý
bahis oynuyor?

:46:40
Evet.
Benim paramla.

:46:44
Yani seks için
para mý veriyorsun?

:46:50
Tatlým, para olmadan aþk
olmuyor, biliyorsun bunu.

:46:54
Hayýr. Ben seks için
para vermem.

:46:57
Öyle mi?
Evet.

:47:01
Peki.
:47:03
Karýn ya da kýz arkadaþýn olsa para
ödemeyecek misin tatlým?

:47:08
Tatlým ödersin
tamam mý?

:47:10
Hiç evlendin mi?
Cevap verme.

:47:13
Kesin korkunç bir hastalý ktan ölmüþtür ve
sen o nedenle bu durumdasýndýr.

:47:19
Bir dansçýydý .
:47:22
Ona tapýyordum.
:47:27
Bir adamla kaçtý .
:47:33
Ona dövme
yapan herifle.

:47:41
Herþeyi aldý .
Herþeyi.

:47:44
Köpeði bile. Herþeyi.
:47:51
Tatlým, kendine yeni
bir köpek almalýydýn.

:47:55
Pekala.
:47:58
Pekala. Þimdi yavaþça.

Önceki.
sonraki.