Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:47:01
Peki.
:47:03
Karýn ya da kýz arkadaþýn olsa para
ödemeyecek misin tatlým?

:47:08
Tatlým ödersin
tamam mý?

:47:10
Hiç evlendin mi?
Cevap verme.

:47:13
Kesin korkunç bir hastalý ktan ölmüþtür ve
sen o nedenle bu durumdasýndýr.

:47:19
Bir dansçýydý .
:47:22
Ona tapýyordum.
:47:27
Bir adamla kaçtý .
:47:33
Ona dövme
yapan herifle.

:47:41
Herþeyi aldý .
Herþeyi.

:47:44
Köpeði bile. Herþeyi.
:47:51
Tatlým, kendine yeni
bir köpek almalýydýn.

:47:55
Pekala.
:47:58
Pekala. Þimdi yavaþça.
:48:08
Tanrým. Üzgünüm.
:48:10
Sadece ''Shirley, Shirley.''
Sen söyle.

:48:14
Tamam! Tamam!
:48:16
Kes artý k çalmayý !
:48:21
Ne? Ne?
:48:28
Ne zaman?
:48:37
Bekle, bekle.
:48:46
Bugün burada kesmek
zorundayýz tatlým.

:48:49
Üzgünüm.
Kesmek zorundayým.


Önceki.
sonraki.