Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:08
Tanrým. Üzgünüm.
:48:10
Sadece ''Shirley, Shirley.''
Sen söyle.

:48:14
Tamam! Tamam!
:48:16
Kes artý k çalmayý !
:48:21
Ne? Ne?
:48:28
Ne zaman?
:48:37
Bekle, bekle.
:48:46
Bugün burada kesmek
zorundayýz tatlým.

:48:49
Üzgünüm.
Kesmek zorundayým.

:49:03
Alo?
:49:07
Alo?
:49:09
Kimsiniz?
:49:12
Walt.
Walt.

:49:15
Bir þey mi istiyorsun?
Gerçeði söylemek gerekirse. . .

:49:20
. . . seninle görüþürüz
diye umuyordum.

:49:23
Tabii. Seni bana
Tanrý gönderdi.

:49:25
Çünkü . . .
:49:28
. . . bu ay yine kiramý ödemekte
zorluk çekiyorum.

:49:36
Gerçeði söylemek gerekirse. . .
:49:41
. . . bende de yok. Çünkü tüm
paramý terapiye veriyorum.

:49:48
Anlýyorum.
:49:50
Ama yine de görüþebiliriz.
Oh tabii.

:49:56
Önümüzdeki hafta
bir gün olur mu?


Önceki.
sonraki.