Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:49:03
Alo?
:49:07
Alo?
:49:09
Kimsiniz?
:49:12
Walt.
Walt.

:49:15
Bir þey mi istiyorsun?
Gerçeði söylemek gerekirse. . .

:49:20
. . . seninle görüþürüz
diye umuyordum.

:49:23
Tabii. Seni bana
Tanrý gönderdi.

:49:25
Çünkü . . .
:49:28
. . . bu ay yine kiramý ödemekte
zorluk çekiyorum.

:49:36
Gerçeði söylemek gerekirse. . .
:49:41
. . . bende de yok. Çünkü tüm
paramý terapiye veriyorum.

:49:48
Anlýyorum.
:49:50
Ama yine de görüþebiliriz.
Oh tabii.

:49:56
Önümüzdeki hafta
bir gün olur mu?

:50:01
Dinle, önümüzdeki
birkaç hafta meþgulüm.

:50:07
Ben seni sonra ararým.
:50:10
Kapatmam gerek.
Tamam. Hoþçakal.

:50:12
Hoþçakal tatlým. Seni arayacaðým.
Tabii. Tamam.

:50:16
Hoþçakal.
:50:31
Gitme. Çünkü o seninle ya da
hangi filmi görmek istediðinle ilgilenmiyor.

:50:37
Bay Pogo geldi.
:50:42
Nereye gidiyorsunuz?
Daha hikayemi bitirmedim.

:50:50
Güzel motor.
Teþekkürler dostum.

:50:52
Oldukça pahalý olmalý .
Evet.

:50:55
Parayý nereden buldun?
:50:59
Ne oluyor dostum?
Etrafa para saçýyorsun.


Önceki.
sonraki.