Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:01
Dinle, önümüzdeki
birkaç hafta meþgulüm.

:50:07
Ben seni sonra ararým.
:50:10
Kapatmam gerek.
Tamam. Hoþçakal.

:50:12
Hoþçakal tatlým. Seni arayacaðým.
Tabii. Tamam.

:50:16
Hoþçakal.
:50:31
Gitme. Çünkü o seninle ya da
hangi filmi görmek istediðinle ilgilenmiyor.

:50:37
Bay Pogo geldi.
:50:42
Nereye gidiyorsunuz?
Daha hikayemi bitirmedim.

:50:50
Güzel motor.
Teþekkürler dostum.

:50:52
Oldukça pahalý olmalý .
Evet.

:50:55
Parayý nereden buldun?
:50:59
Ne oluyor dostum?
Etrafa para saçýyorsun.

:51:02
Nereden buldun?
Bana yüklüce borcu olan biri geri ödedi.

:51:05
Kim o?
:51:08
Bak, bunu boþ ver.
Tasha, buradan gitmeliyiz.

:51:15
Lanet olsun!
:51:17
Kaltaðý düzüyorum.
:51:19
Söyleyeceðim ama motora zarar vermeyin.
Uyuþturucu satýyorum.

:51:25
Kimin adýna aþaðýlý k herif?
:51:30
Radio.
:51:33
O þiþko herif için mi?
Hem de Bay Z'nin bölgesinde.

:51:36
Geri zekalý !
:51:46
Lanet motor!
:51:51
Bir daha buralarda uyuþturucu satarsan
kendini ölmüþ bil!

:51:57
Bana uyuþturucu
sattýðýný söylememiþtin!


Önceki.
sonraki.