Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:02
Nereden buldun?
Bana yüklüce borcu olan biri geri ödedi.

:51:05
Kim o?
:51:08
Bak, bunu boþ ver.
Tasha, buradan gitmeliyiz.

:51:15
Lanet olsun!
:51:17
Kaltaðý düzüyorum.
:51:19
Söyleyeceðim ama motora zarar vermeyin.
Uyuþturucu satýyorum.

:51:25
Kimin adýna aþaðýlý k herif?
:51:30
Radio.
:51:33
O þiþko herif için mi?
Hem de Bay Z'nin bölgesinde.

:51:36
Geri zekalý !
:51:46
Lanet motor!
:51:51
Bir daha buralarda uyuþturucu satarsan
kendini ölmüþ bil!

:51:57
Bana uyuþturucu
sattýðýný söylememiþtin!

:52:00
Adi herif!
:52:09
Tasha.
:52:12
Senin özel olduðunu düþünmüþtüm.
:52:15
Bana pislik muamelesi yaptýn.
:52:19
Beni bir hortumun þehri terk
etmesi gibi terk ettin.

:52:25
Sana sevgi verdim.
:52:27
Sana hediyeler verdim.
:52:30
Ama bana pislik gibi davrandýn.
:52:33
Yerdeyken bana tekme attýn.
:52:37
Yerdeyken bana kahrolasý
bir tekme attýn.

:52:42
Artý k mazeret yok.
Aradýðýmda telefona cevap vereceksin.

:52:46
Çünkü Karen'la konuþtum.
O mu söyledi?

:52:49
Hayýr. Tia.
:52:51
Dans kulübündeki
senden hoþlanan kýz.

:52:54
Tia bir fahiþe Tommy.
:52:56
Hepsi fahiþe. Annem hariç.
Huzur içinde yatsýn.

:52:59
Aðzýný topla.

Önceki.
sonraki.