Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:03
Senden daha erkeðim ve bulabileceðin
kadýnlardan daha kadýným.

:30:07
Öyle olmasýný arzulardýn!
Evet. Arzulardým tatlým.

:30:10
Kelimeler nefretle dudaklarýndan
dökülürken hiç peltekleþmedin.

:30:13
Þimdi o zavallý kýçýný evimden
dýþarý çý kart. Defol topal!

:30:17
Aðzýný topla!
Yoksa beni döver misin?

:30:20
Dövme günlerin geride kaldý .
:30:23
Bununla yüzleþ. Kahramanlý k günlerin
sona erdi. Sen de berbat bir ibnesin.

:30:26
Ben sahte bir kadýn olabilirim ama
sen de sahte bir erkeksin!

:30:30
Canýn cehenneme!
Hayat acýmasýz. Ben de öyle oldum.

:31:21
Aman Tanrým!
Bak kim gelmiþ Sal.

:31:24
Merhaba demeliyiz.
:31:27
Selam Walt. Nasýlsýn?
Selam Tommy.

:31:30
Seni görmek çok güzel dostum.
Aramýza hoþgeldin.

:31:32
Tamam.
:31:38
Þuraya gidiyorum.
:31:40
Seninle konuþmalýyýz.
Doðru.

:31:52
Selam Walter.
:31:55
Nasýlsýn?
Ýyi.

:31:58
Seni çok özledim.
Teþekkürler.


Önceki.
sonraki.