Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:00
Bu sürtük kazanmayý
hak etmedi!

:34:02
O gerçek bir güzel deðil!
Yarýþmada þike var!

:34:06
Derdinizi yürürken
anlatýn kýzlar!

:34:08
Bir bu gruba bakýn
bir de size!

:34:12
Ýþte sizin gibiler yüzünden Drag Queen'ler
hakkýnda iyi düþünülmüyor.

:34:15
Önümüzdeki yýl size yarýþmaya
girmek yasak.

:34:18
Olabilir þiþko.
Evet. Sen yaþlýsýn, bense genç.

:34:22
Mezarýna iþeyecek
kadar yaþayacaðým.

:34:32
Merhaba þahin!
:34:43
Kazadan beri . . .
:34:46
. . . bu ilk kez.
:34:52
Çok endiþeliydim.
:34:57
Ama harikaydýn.
:35:00
Sen harikaydýn.
:35:02
Öyle mi?
Ben çok endiþeliydim.

:35:09
Senin . . .
:35:12
. . . seni bu halinle sevecek birinin . . .
:35:17
. . .yanýnda olman gerekiyor.
:35:21
Bunu bana birisi
daha söyledi.

:35:25
Bana ''Bazý kýzlar seni bu
halinle beðenmeyeceklerdir.

:35:31
Beðenecek olan birini
bulmalýsýn'' dedi.

:35:36
Saçmalamamýþ.
:35:39
O her kimse. . .
:35:41
. . . sana gerçeði söylemiþ.
:35:43
Gerçekten iyi bir kýz
arkadaþ olmalý ha?

:35:47
Neden kýz dedin?
:35:50
Bilmiyorum. Bu bir kadýnýn
söyleyeceði tarzda bir þey.

:35:56
Neden?
Erkek miydi yoksa?

:35:59
Tam olarak deðil.

Önceki.
sonraki.