Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:00
Sen harikaydýn.
:35:02
Öyle mi?
Ben çok endiþeliydim.

:35:09
Senin . . .
:35:12
. . . seni bu halinle sevecek birinin . . .
:35:17
. . .yanýnda olman gerekiyor.
:35:21
Bunu bana birisi
daha söyledi.

:35:25
Bana ''Bazý kýzlar seni bu
halinle beðenmeyeceklerdir.

:35:31
Beðenecek olan birini
bulmalýsýn'' dedi.

:35:36
Saçmalamamýþ.
:35:39
O her kimse. . .
:35:41
. . . sana gerçeði söylemiþ.
:35:43
Gerçekten iyi bir kýz
arkadaþ olmalý ha?

:35:47
Neden kýz dedin?
:35:50
Bilmiyorum. Bu bir kadýnýn
söyleyeceði tarzda bir þey.

:35:56
Neden?
Erkek miydi yoksa?

:35:59
Tam olarak deðil.
:36:03
Neyse. Her kimse. . .
:36:07
. . . bana iyi bir
arkadaþmýþ gibi geldi.

:36:15
Ýyi akþamlar Bay Koontz. Eðer bu akþam
binada bir þey duyarsanýz. . .

:36:22
Ne gibi?
Herhangi bir þey.

:36:25
Duymamýþ gibi davranýn.
:36:30
''Ý ki tý kalý kulak, bir kapalý aðýz.''
sözünü duydunuz mu?

:36:33
Ben her zaman bu söze uygun davranýrým.
Duyma, görme, konuþma.

:36:38
Bu fare kapanýnda neler
olduðu hiç umurumda deðil.

:36:42
Sen kimi kandýrýyorsun? Sen gördüðüm en
büyük kulaklara, en büyük buruna ve. . .

:36:45
. . .en büyük aðýza sahipsin.
:36:48
Bu da seni gördüðüm
en aþaðýlý k herif yapýyor.


Önceki.
sonraki.