Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:00
Biliyorum. Ben sadece. . .
:48:02
Tamam. Peki.
:48:04
O zaman Nick'i
yapalým tamam mý?

:48:22
Bugün nasýlsýn bu arada?
Kendini iyi hissediyor musun?

:48:24
Ýyiyim. Ben bugün kendimi
harika hissediyorum. Tamam.

:48:30
Baþka hangi isimle yapabiliriz?
:48:32
Nick.
Pekala. Nick.

:48:35
Daha iyi bir þey
düþünelim.

:48:37
Pipi?
Pekala. Pipi'yi yapalým.

:48:39
Pipi. Pekala.
Baþlýyoruz.

:48:41
Senin þarkýn.
Tamam. Benim þarkým.

:48:45
Pekala. Sonra da
Piç'i yapalým.

:48:49
Baþlýyoruz. Tamam.
Pipi'yi yapýyoruz. Benim için.

:49:10
Benim þarkým!
Peki!

:49:12
Tamam.
Þimdi de Piç'i yapacaðýz.

:49:30
Buna dilim
dönmüyor.

:49:34
Kýzardým mý?
:49:40
Kraliçe'yi yapalým.
:49:57
Sonunda þöyle diyorsun.

Önceki.
sonraki.