Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:47:06
Biraz daha hýzlý .
Baþlayalým.

:47:13
Pekala. Baþlýyoruz.
:47:25
Tamam. Baþlýyoruz.
:47:41
Çeneni biraz daha
açman mümkün mü?

:47:48
Neyse. Tamam.
:47:52
Ben sadece. . .
Benden daha fazla pratiðe sahipsin.

:47:55
Biliyorum. Üzgünüm.
:47:58
Þeyi söyleyelim.
Aðzým böyle.

:48:00
Biliyorum. Ben sadece. . .
:48:02
Tamam. Peki.
:48:04
O zaman Nick'i
yapalým tamam mý?

:48:22
Bugün nasýlsýn bu arada?
Kendini iyi hissediyor musun?

:48:24
Ýyiyim. Ben bugün kendimi
harika hissediyorum. Tamam.

:48:30
Baþka hangi isimle yapabiliriz?
:48:32
Nick.
Pekala. Nick.

:48:35
Daha iyi bir þey
düþünelim.

:48:37
Pipi?
Pekala. Pipi'yi yapalým.

:48:39
Pipi. Pekala.
Baþlýyoruz.

:48:41
Senin þarkýn.
Tamam. Benim þarkým.

:48:45
Pekala. Sonra da
Piç'i yapalým.

:48:49
Baþlýyoruz. Tamam.
Pipi'yi yapýyoruz. Benim için.


Önceki.
sonraki.