Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:00
Kýz kardeþimi
öldürmeye çalýþtýn!

:46:04
Bay Z.'nin anlamý
Bay Sýfýr demek!

:46:08
Býrakýn beni!
Kaba polisler!

:46:13
Þahitlerimiz var!
:46:15
Tacýma dikkat! Tacýma dikkat!
:46:45
Baþtan alalým.
:47:06
Biraz daha hýzlý .
Baþlayalým.

:47:13
Pekala. Baþlýyoruz.
:47:25
Tamam. Baþlýyoruz.
:47:41
Çeneni biraz daha
açman mümkün mü?

:47:48
Neyse. Tamam.
:47:52
Ben sadece. . .
Benden daha fazla pratiðe sahipsin.

:47:55
Biliyorum. Üzgünüm.
:47:58
Þeyi söyleyelim.
Aðzým böyle.


Önceki.
sonraki.