Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:03:01
-Ýyi geceler.
-Ýyi geceler.

:03:11
YATAÐlN
ALTlNDAYlM

:03:23
Baksana!
:03:38
Þakaymýþ, caným. Anton.
:03:43
Bizim küçük kýpýrdaðýmýz
böyle birþey yapmaz.

:03:46
Hala bebekmiþ gibi konuþma.
:03:48
Hem Anton,
ev yansa kýçýný kýpýrdatmaz.

:03:53
Tanrý biliyor ya, cadýlar günü
hazýrlýklarýna da yardým etmedi.

:04:00
Duydun mu?
Aþaðýdan bir ses geldi.

:04:03
Merak etme, köpek bahçede.
:04:06
Kedidir.
:04:12
Git, bak hadi!

Önceki.
sonraki.