Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:34
Aþaðýdaki mumlarý
söndürdün mü?

:02:40
Evet.
:02:43
Þuna bak.
:02:44
Turta hamuru ve harçtan
Þükran Günü cornucopiasý yapmýþlar.

:02:48
Cornucopia da neymiþ?
:02:50
Þeker dolu boynuz gibi birþey.
:02:53
Caným, bu biraz bekleyemez mi?
:02:55
Cadýlar günü hazýrlýklarýný
yeni bitirdik.

:03:01
-Ýyi geceler.
-Ýyi geceler.

:03:11
YATAÐlN
ALTlNDAYlM

:03:23
Baksana!
:03:38
Þakaymýþ, caným. Anton.
:03:43
Bizim küçük kýpýrdaðýmýz
böyle birþey yapmaz.

:03:46
Hala bebekmiþ gibi konuþma.
:03:48
Hem Anton,
ev yansa kýçýný kýpýrdatmaz.

:03:53
Tanrý biliyor ya, cadýlar günü
hazýrlýklarýna da yardým etmedi.


Önceki.
sonraki.