Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:14
Anne! Süt bitmiþ!
:08:22
Anne!
Köpek mamasý da bitmiþ!

:08:44
Bolan'da Cinayet.: Özel Haber.
:08:46
Dört ceset bulundu.
Katil hala serbest.

:08:50
Bolan korkuya esir.
:08:51
Cinayetler bowling sahasýndan...
:08:54
...Hamburgerciler Parkýna
sýçramýþ durumda.

:08:57
Cadýlar Gününe bir gün kala...
:08:59
...Bolan'da gençlere saat 9'dan
itibaren sokaða çýkma yasaðý kondu.

:09:26
Hey. Ne var, ne yok?
:09:27
-Ya sen?
-Otum bitti.

:09:29
-Ee?
-Ee'si bana biraz getirsene?

:09:33
Evlere servis yapmýyoruz,
tembel teneke. Gel de al.

:09:36
Yapma, abi ya.
Rahatýmý bozdurma.

:09:40
Alo?
:09:59
Ne var, ne yok, Anton?

Önceki.
sonraki.