Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:26
Hey. Ne var, ne yok?
:09:27
-Ya sen?
-Otum bitti.

:09:29
-Ee?
-Ee'si bana biraz getirsene?

:09:33
Evlere servis yapmýyoruz,
tembel teneke. Gel de al.

:09:36
Yapma, abi ya.
Rahatýmý bozdurma.

:09:40
Alo?
:09:59
Ne var, ne yok, Anton?
:10:03
Kýyafetin çok güzel!
:10:14
Ya? Ama annenin diþleri,
babanýn canýný acýr.

:10:17
Ne demek istiyorsun?
:10:21
Ne var, Anton?
:10:23
N'aber, abi?
:10:25
Þortun pek güzel.
:10:28
Otu ver.
:10:29
Kusura bakma, abi.
Sadece pipomuz kaldý.

:10:32
O çekiyor, demiþtin.
:10:35
Ne çektiðimi
söylemedim ama.

:10:43
Cývýttýnýz.
:10:44
Hindistan ceviziyle keklik otunu
karýþtýrýrsan, iyi kafa yaparmýþ.

:10:49
Tek yaptýðýn bütün gün...
:10:51
...ot içip, TV izlemek.
:10:52
Beni yanlýþ anlamayýn.
Hayat bundan ibarettir.

:10:55
Ama bir tutkun, bir hedefin
olmamalý mý, sence?

:10:59
Tabii. Yani, hayalimdeki yaþam...

Önceki.
sonraki.