Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:03
Kýyafetin çok güzel!
:10:14
Ya? Ama annenin diþleri,
babanýn canýný acýr.

:10:17
Ne demek istiyorsun?
:10:21
Ne var, Anton?
:10:23
N'aber, abi?
:10:25
Þortun pek güzel.
:10:28
Otu ver.
:10:29
Kusura bakma, abi.
Sadece pipomuz kaldý.

:10:32
O çekiyor, demiþtin.
:10:35
Ne çektiðimi
söylemedim ama.

:10:43
Cývýttýnýz.
:10:44
Hindistan ceviziyle keklik otunu
karýþtýrýrsan, iyi kafa yaparmýþ.

:10:49
Tek yaptýðýn bütün gün...
:10:51
...ot içip, TV izlemek.
:10:52
Beni yanlýþ anlamayýn.
Hayat bundan ibarettir.

:10:55
Ama bir tutkun, bir hedefin
olmamalý mý, sence?

:10:59
Tabii. Yani, hayalimdeki yaþam...
:11:03
...uzanýp TV seyrederken, ateþli
bir hatunun bana yemek getirmesi.

:11:07
Annenle baban, o yaðlý kýçýna
tekmeyi basana kadar.

:11:11
Birkaç gündür onlarý görmedim.
:11:14
Belki ölmüþlerdir.
Anton'larýn evinde eðlenebiliriz.

:11:16
Ne diyorsun?
:11:18
Katil hala serbestken,
cinayet ihtimalini yok sayamayýz.

:11:21
Ne katili?
:11:22
Haberleri izlemiyor musun?
:11:24
O manyak þovlardan nefret ederim.
:11:25
Bizim küçük kasaba,
milli ilgi odaðý oldu.

:11:28
Postacý, öldü.
:11:30
Bowling salonundaki
bar gürevlisi öldü.

:11:33
Ýkizleri de duymadýn mý, yoksa?
:11:35
Yine milk-shake aletiyle
otuzbir mi çekiyorlarmýþ?

:11:38
Ýkisi de öldü. Dün akþam,
Hamburger Parkýnda çalýþýrlarken.

:11:42
Yazýk.
:11:46
Anton, bak seninki geliyor.
:11:50
Derdi çok.

Önceki.
sonraki.