Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:02
Bolan.
:16:09
Dur bir dakika. Dur bir dakika.
:16:23
Kahretsin!
:17:06
Kýpýrdama!
:17:08
Dön buraya!
:17:10
Dön buraya!
:17:14
Anton Tobias.
:17:16
Buralarda niye dolaþýyorsun?
:17:19
Ben burada oturuyorum.
:17:20
Alýþveriþe gitmek ne zamandýr yasak?
:17:22
Hey, ben sizi tanýyorum.
:17:25
Siz son sýnýftayken
ben bire gidiyordum.

:17:28
Hadi liseden bahsedelim.
:17:30
Sen ve výzýr výzýr paten kayan
býçkýn arkadaþlarýndan.

:17:33
Bize çok havalý davranýrdýnýz.
:17:35
Bizi bir kerecik salonun
arkasýna, ot içmeye çaðýrdýnýz mý?

:17:39
Siz inektiniz.
:17:46
Sizde var mý?
:17:48
Ne?
:17:49
Çok ihtiyacým var.
Kanýt odasýndan alabilirsiniz--

:17:52
Amma hýyarsýn!
Polisi ayartmaya mý çalýþýyorsun?

:17:56
Yeter artýk. Kesinlikle
þahsi-etki yoklamasý çekiyor.


Önceki.
sonraki.