Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:06
Kýpýrdama!
:17:08
Dön buraya!
:17:10
Dön buraya!
:17:14
Anton Tobias.
:17:16
Buralarda niye dolaþýyorsun?
:17:19
Ben burada oturuyorum.
:17:20
Alýþveriþe gitmek ne zamandýr yasak?
:17:22
Hey, ben sizi tanýyorum.
:17:25
Siz son sýnýftayken
ben bire gidiyordum.

:17:28
Hadi liseden bahsedelim.
:17:30
Sen ve výzýr výzýr paten kayan
býçkýn arkadaþlarýndan.

:17:33
Bize çok havalý davranýrdýnýz.
:17:35
Bizi bir kerecik salonun
arkasýna, ot içmeye çaðýrdýnýz mý?

:17:39
Siz inektiniz.
:17:46
Sizde var mý?
:17:48
Ne?
:17:49
Çok ihtiyacým var.
Kanýt odasýndan alabilirsiniz--

:17:52
Amma hýyarsýn!
Polisi ayartmaya mý çalýþýyorsun?

:17:56
Yeter artýk. Kesinlikle
þahsi-etki yoklamasý çekiyor.

:18:02
Bu ne?
:18:03
Salak, bu bir astým spreyi.
:18:08
Ceplerini boþalt, oðlum.
:18:10
Bu benim pantolonum deðil.
:18:11
Hadi!
:18:19
George yeni bir ev mi buldu?
:18:22
Bunda ne varmýþ?
:18:25
Memur?
:18:27
Kokusu bana marihuana gibi geldi.
:18:30
Zabýt tut, Ruck.
:18:31
Ne? Boþ bu.
:18:32
Bir poþet çýktý diye adam suçlanmaz.
:18:38
Yere çöp atmak.
:18:39
En yüksek para cezasý.
:18:43
Ýki yüz dolar.
:18:46
Oldu.
:18:57
Hindistan cevizi
:18:58
Keklik otu

Önceki.
sonraki.