Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:04:09
Öff! Burasý çok sýcak.
1:04:12
Sen de sýcaksýn, güzelim.
1:04:17
Terden makyajým bozuluyor, Curtis.
1:04:23
Ýyi mi?
1:04:38
Þunu çýkarsana.
1:04:59
Tam orasý.
1:05:40
Burada.
1:05:42
Siz gidip Molly'i koruyun.
1:05:44
Ben eli arayacaðým.
1:05:48
-Yazýk.
-Sen Curtis'i sevmezdin.

1:05:50
Ben kýzdan bahsediyorum!
1:05:52
En azýndan mutlu ölmüþ.

Önceki.
sonraki.