Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:03:03
Bu da neydi?
1:03:04
Boþver.
1:03:17
Geri dön!
1:03:44
O pis nefes, içimi kaldýrdý.
1:04:09
Öff! Burasý çok sýcak.
1:04:12
Sen de sýcaksýn, güzelim.
1:04:17
Terden makyajým bozuluyor, Curtis.
1:04:23
Ýyi mi?
1:04:38
Þunu çýkarsana.
1:04:59
Tam orasý.

Önceki.
sonraki.