Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:02:01
Bütün gün serilip, TV seyretmek,
duman çekmek--

1:02:04
Ýyi. Kes þu Kevin Costner laflarýný.
Gidelim, madem.

1:02:11
Hadi!
1:02:21
Koþun! Çabuk, çabuk!
1:02:23
Bu, O!
1:02:25
-Benim Ford'uma biniyorlar!
-Burada bekle. O tehlikeli biri.

1:02:28
Dur.
Sakýn benim Ford'umu çalmasýn.

1:02:31
Bana güven.
Ne yaptýðýmý biliyorum.

1:02:36
Þansa bak.
1:02:38
Tüh.
1:02:39
Otomatik olsaydý.
1:02:42
Ben kullanayým mý?
1:02:43
Hayýr, vitesi deðiþtir.
1:02:52
Anton! Beni bekle!
1:03:03
Bu da neydi?
1:03:04
Boþver.
1:03:17
Geri dön!
1:03:44
O pis nefes, içimi kaldýrdý.

Önceki.
sonraki.