Man on the Moon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:01
Satýcýlarýný arayýp.
:34:03
"Hey, ben bu TV'ye tonla para
verdim!", diyecekler.

:34:05
Ama lanet olasý TV çalýþmýyor
diyecekler.

:34:11
Andy. Andy.
:34:14
Bizler, seyircilerin koltuklarýndan
kalkmalarýný hiç istemeyiz.

:34:17
Ama bu çok komik.
:34:20
Çok komik bir þaka.
:34:23
Seyirciler, programý görebilmelidirler.
:34:29
Ama-- Ama sadece 30 saniye
sürecek.

:34:33
- Beþ.
- Yirmi.

:34:37
On.
:34:39
Anlaþtýk.
:34:42
- Tamam, Andy. Sadece 10 saniye?
- 10 saniye, tamam.

:34:46
- Tamam.
- Tamam.

:34:56
- 10 saniye yetmez ki.
- Bence mükemmel olacak.

:35:03
Biliyorsun, Howdy, Çocukluðumdan beri
seni izliyorum.

:35:07
Þu þirinliðe bakarmýsýnýz?
Çok iyi deðil mi?

:35:18
Bu komik deðil.
:35:20
Bu saçmalýk.
:35:24
Bu show'un sihirli olan kýsmý,
Bütün show böyle deðil herhalde.

:35:27
Diðer bölümleri
Çok komik olacak

:35:30
Lanet olsun, bir numaralý TV kanalý
buraya bir TV alamýyor mu?

:35:34
Hayýr, hayýr. Bu show'un
bir parçasý.

:35:37
- Show'un bir parçasý mý?
- Evet.

:35:39
Ne demek bu?
:35:41
Andy bu bölümün böyle
gösterilmesini istedi.

:35:43
Teþekkürler, Andy.
Bende seni seviyorum.

:35:49
Andy'e söyle bu program asla
ve asla yayýnlanmayacak.

:35:55
Hey, bu O.
Andy Kaufman.

:35:57
Ýddiaya girmek istermisin?

Önceki.
sonraki.