Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:44
"Старите навици не се забравят.
:07:48
И ако не им биеш шута,
те ще ти го бият.

:07:53
Бракът е голям връх!"
:08:21
Портър...
:08:24
Ти не си мъртъв.
:08:29
Какво, ще ме убиеш ли?

Преглед.
следващата.