Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:21
Портър...
:08:24
Ти не си мъртъв.
:08:29
Какво, ще ме убиеш ли?
:09:36
Не точно сега.
:09:39
Почваш да се прочистваш.

Преглед.
следващата.