Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:09:36
Не точно сега.
:09:39
Почваш да се прочистваш.

Преглед.
следващата.