Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:12:05
Вал пак иска да говори с теб.
:12:10
Съжалявам, миличък.
Да му кажа ли да се обади после?

:12:17
Не, ще му се обадя.
Поне ще млъкне за известно време.

:12:26
Да, както винаги. Ти?
:12:31
Защо? Там ли си сега?
:12:37
Не се панирай, Вал.
На тях всички сме им еднакви.

:12:42
Същата група - на Чоу.
Два пъти седмично.

:12:45
Вторник и петък, между 11 и 12.
И винаги по същия път.

:12:49
Китайска "пералня".
:12:55
- Колко пари има в куфарчето?
- От 350 хиляди до половин милион.

:13:04
- А на теб колко ти трябват?
- Делим 50/50.

:13:09
Питам те колко ти трябват,
за да се откупиш към тях.

:13:16
Към синдиката. Колко?
:13:21
Искаш да кажеш Групата.
Ама ти всичко знаеш.

:13:25
Здравей, сладурче.
:13:28
Сто и трийсет бона.
:13:38
Най-хубавото е,
че Чоу няма да идат при ченгетата.

:13:43
- Те не чувстват болката като нас.
- Забеляза ли нещо у тези?

:13:47
Имат гаден вид. Сигурно
всичките са кунг-фигуристи.

:13:51
- Защо, пропуснах ли нещо?
- Не си сложиха коланите.

:13:57
Ще ги ударим в петък.

Преглед.
следващата.