Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:14:57
Гледай ти!
:15:08
Вкусна ли е ламарината?
:15:14
Татко взе заплата, миличка.
:15:26
Какво?!
:15:41
Проблемът с китайците е, че след
час пак ти се приисква да ги биеш.


Преглед.
следващата.