Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:15:08
Вкусна ли е ламарината?
:15:14
Татко взе заплата, миличка.
:15:26
Какво?!
:15:41
Проблемът с китайците е, че след
час пак ти се приисква да ги биеш.

:16:04
- 140 бона.
- По 140 на човек.

:16:08
Общо.
:16:11
Общо?
:16:16
По 70 бона? Не е достатъчно.
:16:19
За мен е. Взимам си няколко
месеца отпуск. Ето чантата.

:16:23
Аз съм на червено. 60 бона.
:16:26
Шибани жълтури!
Да ги бяхме праснали във вторник!

:16:32
Измъкнахме се чисти.
:16:35
И пак забърсахме нещо.
:16:37
Бъди благодарен за колкото има.
Първо правило, Вал.

:16:41
Да. Първо правило.
:16:55
Какво?

Преглед.
следващата.