Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:16:04
- 140 бона.
- По 140 на човек.

:16:08
Общо.
:16:11
Общо?
:16:16
По 70 бона? Не е достатъчно.
:16:19
За мен е. Взимам си няколко
месеца отпуск. Ето чантата.

:16:23
Аз съм на червено. 60 бона.
:16:26
Шибани жълтури!
Да ги бяхме праснали във вторник!

:16:32
Измъкнахме се чисти.
:16:35
И пак забърсахме нещо.
:16:37
Бъди благодарен за колкото има.
Първо правило, Вал.

:16:41
Да. Първо правило.
:16:55
Какво?
:17:02
Всичко е наред.
:17:05
- Просто не ми стигат.
- Никога не стигат, Вал.

:17:10
Мила, сложи моя дял в колата.
:17:23
Не мога да повярвам.
Знаеш ли какво, Портър?

:17:29
Много странно.
Направо ще умреш, като го чуеш.

:17:35
Винаги са си били 140.
:17:43
Някой да ми даде
докторска титла за това!

:17:50
Господи!
Почакай поне да се мръдна!


Преглед.
следващата.