Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:28:04
- "Господарке Пърл", лайно мизерно.
- Говоря по скапания телефон!

:28:13
- Казвай бързо.
- "Тоя Стегман се обади.

:28:17
Звучеше изнервен,
сякаш нещо му е изкарало акъла.

:28:21
Искал да говори с теб.
Казах, че ще попитам."

:28:25
- Каза ли нещо повече?
- "Да ти предам, че Лин е мъртва.

:28:29
И също, че някакъв обикалял,
говорел кофти и те търсел.

:28:34
- Сметнах, че трябва да знаеш."
- Искам да говоря с онова копеле.

:28:39
- "Със Стегман ли?"
- Не, с президента Никсън.

:28:43
Стегман, разбира се!
Кажи му - във "Варик" до моста.

:28:47
Да е там след...
:28:50
Нека са 20 минути.
:28:53
Не виждаш ли, че работя?
:29:01
Не виждаш ли, че работя?
:29:09
Търся едно момиче.
Представя се с името Рози.

:29:13
Ето нейна снимка. Познаваш ли я?
:29:18
Работеше на телефон.
Няма да излезе сама. Вероятно...

:29:21
- ... е свързана със синдиката.
- Над моето ниво е. Не я знам.

:29:28
Може би познаваш някой,
които я познава.

:29:37
- Защо я търсиш?
- Аз съм брат й.

:29:39
Болен съм от рак.
Искам да я видя за последно.

:29:48
Изглеждате доста близки.
:29:52
Имаш ли цигара?

Преглед.
следващата.