Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:29:01
Не виждаш ли, че работя?
:29:09
Търся едно момиче.
Представя се с името Рози.

:29:13
Ето нейна снимка. Познаваш ли я?
:29:18
Работеше на телефон.
Няма да излезе сама. Вероятно...

:29:21
- ... е свързана със синдиката.
- Над моето ниво е. Не я знам.

:29:28
Може би познаваш някой,
които я познава.

:29:37
- Защо я търсиш?
- Аз съм брат й.

:29:39
Болен съм от рак.
Искам да я видя за последно.

:29:48
Изглеждате доста близки.
:29:52
Имаш ли цигара?
:30:00
Сестра ти май е доста скъпичка.
:30:03
Опитай при Майкъл,
бармана на хотел "Ригал".

:30:07
Не това име очаквах.
:30:10
Само това имам.
:30:39
Опитах да ти звънна,
но май си си сменил номера.

:30:43
Никога не съм ти го давал, Стег.
:30:48
- Как изглеждаше онзи?
- Тъмна коса, сини очи.

:30:53
Същински кроманьонец.
:30:55
Ако Лин е мъртва,
ни е направил услуга.

:30:59
- Ама съм 1 бон месечно на червено.
- Може да измислим нещо.


Преглед.
следващата.