Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:36:11
Искам една услуга.
:36:13
Услуга?
Може би все пак си се променил.

:36:20
Търся едно момче от синдиката.
:36:24
Казва се Групата.
Вече не му викаме синдиката.

:36:28
Не се дразни. Как се казва?
:36:33
Вал Резник.
:36:37
А, това копеле ли...
:36:41
Познаваш ли го?
:36:44
Срещнах го преди няколко години.
Забраниха му да влиза в "Стар",

:36:48
защото пребиваше момичетата.
Едва не уби едно.

:36:53
Теб?
:36:57
Има ли значение? Нали се отказа
да ме пазиш, забрави ли?

:37:06
Имаш ли случайно представа
къде може да е?

:37:11
Предполагам, че е в хотела.
:37:13
- Кой?
- Хотела на Групата.

:37:17
Имаш ли адреса?
:37:21
Нали сме приятели?
:37:23
Поне бяхме.
Но аз също работя там.

:37:27
И на Групата няма да й хареса,
ако ти кажа къде е хотелът.

:37:32
Колко си силен? Според мен си
наи-силният мъж, когото познавам.

:37:37
- Но се питам дали е достатъчно.
- За какво?

:37:41
Май търсиш тоя Резник за нещо,
което няма да му хареса.

:37:45
Да, ще го убия.
:37:50
Това няма да му хареса.
:37:54
А ако нещо се обърка и те хванат,
и те питат откъде знаеш за хотела?

:37:58
Защо изобщо го обсъждаме?
Знаеш, че никога няма да те издам.


Преглед.
следващата.