Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:35:01
Ела.
:35:03
Добре изглеждаш за мъртвец.
:35:12
- Как научи за това?
- От разговори на запознати.

:35:16
А и чух, че жена ти
се върнала в града сама.

:35:20
Тя е мъртва.
:35:23
Съжалявам, Портър.
:35:26
Защо?
:35:29
Старият нацупен Портър.
Въобще не си се променил.

:35:36
Това не е в твой стил.
:35:39
Да, но хората се променят.
:35:42
Стой. Мирно.
Няма страшно. Ела, миличък.

:35:47
Запознай се
с най-гадното куче на света.

:35:53
- Как се казва?
- Портър.

:35:57
Пое твоята работа, като си тръгна.
:35:59
Същият като теб е, но няма
да ме изостави. Нали, миличък?

:36:11
Искам една услуга.
:36:13
Услуга?
Може би все пак си се променил.

:36:20
Търся едно момче от синдиката.
:36:24
Казва се Групата.
Вече не му викаме синдиката.

:36:28
Не се дразни. Как се казва?
:36:33
Вал Резник.
:36:37
А, това копеле ли...
:36:41
Познаваш ли го?
:36:44
Срещнах го преди няколко години.
Забраниха му да влиза в "Стар",

:36:48
защото пребиваше момичетата.
Едва не уби едно.

:36:53
Теб?
:36:57
Има ли значение? Нали се отказа
да ме пазиш, забрави ли?


Преглед.
следващата.