Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:34:02
- "Кой си ти, по дяволите?"
- Портър.

:34:06
"Опитай пак. Портър е мъртъв."
:34:09
Бях твой шофьор. Осигурявах ти
безопасна работна обстановка.

:34:13
"Портър?
:34:27
Защо ли сипвах сол в раните?
:34:31
Нямах нужда от това.
:34:35
Май просто си падах по нея."
:35:01
Ела.
:35:03
Добре изглеждаш за мъртвец.
:35:12
- Как научи за това?
- От разговори на запознати.

:35:16
А и чух, че жена ти
се върнала в града сама.

:35:20
Тя е мъртва.
:35:23
Съжалявам, Портър.
:35:26
Защо?
:35:29
Старият нацупен Портър.
Въобще не си се променил.

:35:36
Това не е в твой стил.
:35:39
Да, но хората се променят.
:35:42
Стой. Мирно.
Няма страшно. Ела, миличък.

:35:47
Запознай се
с най-гадното куче на света.

:35:53
- Как се казва?
- Портър.

:35:57
Пое твоята работа, като си тръгна.
:35:59
Същият като теб е, но няма
да ме изостави. Нали, миличък?


Преглед.
следващата.