Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:33:04
- Ей, приятел, има ли тук Майкъл?
- Ето онзи там.

:33:10
Казаха, че можеш да ми уредиш
скъпо хоризонтално освежаване.

:33:15
Търся момиче на име Рози.
:33:18
Проституцията е незаконна.
:33:20
Говориш ми на гръцки.
:33:25
Обикновено към тези неща
се подхожда с повече дискретност.

:33:33
Сега бъди дискретен.
:33:39
- Как й беше името?
- Рози.

:33:42
- Кой да предам, че я търси?
- Просто я повикай.

:33:55
Дай ми телефона.
:33:59
Погрижи се за това.
:34:02
- "Кой си ти, по дяволите?"
- Портър.

:34:06
"Опитай пак. Портър е мъртъв."
:34:09
Бях твой шофьор. Осигурявах ти
безопасна работна обстановка.

:34:13
"Портър?
:34:27
Защо ли сипвах сол в раните?
:34:31
Нямах нужда от това.
:34:35
Май просто си падах по нея."

Преглед.
следващата.