Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:32:00
Портър.
:32:07
- Ти какво му каза?
- Нищо. Какво можех да му кажа?

:32:12
- Каза ли му за парите? За хероина?
- Казах му, че аз го доставям.

:32:18
- И нищо повече?
- Аз не знам повече!

:32:22
Казал си му нещо. Име.
Някой, който знае къде съм.

:32:26
- Кълна се в майка си...
- Да ти еба майката!

:32:30
- Това беше грубо. Успокой се.
- Какво гледаш бе?

:32:35
- Недей пак, Вал...
- Какво си ме зяпнал?

:32:39
Хайде, недей...
:32:43
- Проблеми ли има?
- Няма. Ние точно си тръгваме.

:32:49
Вал, този път ще почерпя аз.
:32:52
Да ме виждаш да се бъркам?
:32:58
Извинявайте. Тъкмо го
повишиха и е малко нервен.

:33:04
- Ей, приятел, има ли тук Майкъл?
- Ето онзи там.

:33:10
Казаха, че можеш да ми уредиш
скъпо хоризонтално освежаване.

:33:15
Търся момиче на име Рози.
:33:18
Проституцията е незаконна.
:33:20
Говориш ми на гръцки.
:33:25
Обикновено към тези неща
се подхожда с повече дискретност.

:33:33
Сега бъди дискретен.
:33:39
- Как й беше името?
- Рози.

:33:42
- Кой да предам, че я търси?
- Просто я повикай.

:33:55
Дай ми телефона.
:33:59
Погрижи се за това.

Преглед.
следващата.