Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:31:04
- Разбра ли му името?
- Каза, че се казвал Портър.

:31:11
- Казал, че е дошъл за Портър?
- Не, каза че той е Портър.

:31:21
Честно да ти кажа,
не ми се ще тоя да ме гони.

:31:26
Че аз да не съм никой?!
Имам приятели.

:31:31
Вдигам телефона,
казвам му името и умира.

:31:35
- И този път наистина!
- Успокой се малко...

:31:42
- Какво ти каза за мен?
- Нищо. Само, че му дължиш пари.

:31:46
- Каза ли защо? Нещо друго?
- Нищо. Защо, колко му дължиш?

:31:51
Не е твоя работа.
:31:54
Просто останах с впечатление,
че иска да те убие, не че нещо...

:32:00
Портър.
:32:07
- Ти какво му каза?
- Нищо. Какво можех да му кажа?

:32:12
- Каза ли му за парите? За хероина?
- Казах му, че аз го доставям.

:32:18
- И нищо повече?
- Аз не знам повече!

:32:22
Казал си му нещо. Име.
Някой, който знае къде съм.

:32:26
- Кълна се в майка си...
- Да ти еба майката!

:32:30
- Това беше грубо. Успокой се.
- Какво гледаш бе?

:32:35
- Недей пак, Вал...
- Какво си ме зяпнал?

:32:39
Хайде, недей...
:32:43
- Проблеми ли има?
- Няма. Ние точно си тръгваме.

:32:49
Вал, този път ще почерпя аз.
:32:52
Да ме виждаш да се бъркам?
:32:58
Извинявайте. Тъкмо го
повишиха и е малко нервен.


Преглед.
следващата.