Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:46:02
но все пак го отрежете този, Фил.
:46:09
- Някакви снимки или трофеи?
- Не, този път не.

:46:16
Пуснаха ме, Пърл.
Точно както си знаех.

:46:20
Изчакай малко.
:46:22
Млък! ! ! Говоря по телефона!
:46:37
Дойдоха ли вече приятелите ти?
:46:40
- Снощи, бейби.
- "Добре, каза ли им,

:46:43
- че Портър им е свил парите?"
- Да, и те искат възмездие.

:46:49
Добре, ето какво ще направим.
:47:50
Да, това е Портър.
Има лайна в главата.


Преглед.
следващата.