Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:45:09
Извинете за забележката,
:45:11
но може да е по-лесно,
ако Резник просто изчезне.

:45:15
Мислих за това,
но не ме притеснява Резник.

:45:20
Той няма да издържи
и две минути на улицата без нас.

:45:23
Мисля си за другия образ.
:45:26
- Как му беше името?
- Портър.

:45:29
Много кураж се иска,
за да очистваш хора от Групата.

:45:35
Или е това, или е пълно куку.
:45:38
Честно казано, не разбирам.
За 130 000.

:45:41
- 70 000 бил неговият дял.
- Още по-лошо.

:45:47
Не искам г-н Бронсън да научава.
Ще помисли, че се размеквам.

:45:53
Един от неговите принципи е:
:45:54
"Ако не разбираш нещо,
отърви се от него."

:45:58
Така че два пъти мерете,
:46:02
но все пак го отрежете този, Фил.
:46:09
- Някакви снимки или трофеи?
- Не, този път не.

:46:16
Пуснаха ме, Пърл.
Точно както си знаех.

:46:20
Изчакай малко.
:46:22
Млък! ! ! Говоря по телефона!
:46:37
Дойдоха ли вече приятелите ти?
:46:40
- Снощи, бейби.
- "Добре, каза ли им,

:46:43
- че Портър им е свил парите?"
- Да, и те искат възмездие.

:46:49
Добре, ето какво ще направим.

Преглед.
следващата.