Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:44:06
Разбираш ли своята стойност
за организацията, Резник?

:44:12
Ти си садист. Нямаш угризения.
А това е полезно.

:44:17
Но сега си позволил
:44:19
част от личния ти живот
да застраши нас.

:44:25
Всеки в нашата организация
трябва да бъде благонадежден.

:44:30
Ако сам се справиш
с този проблем,

:44:35
няма да има съмнение,
:44:39
- че ти си нашият човек.
- Аз искам.

:44:42
- Искам сам да се справя.
- Чудесно.

:44:47
Докато въпросът се разреши,
ще се изнесеш от "Окууд Армс".

:44:53
Но аз няма къде...
:44:55
Не искам повече
неприятности в хотела.

:45:09
Извинете за забележката,
:45:11
но може да е по-лесно,
ако Резник просто изчезне.

:45:15
Мислих за това,
но не ме притеснява Резник.

:45:20
Той няма да издържи
и две минути на улицата без нас.

:45:23
Мисля си за другия образ.
:45:26
- Как му беше името?
- Портър.

:45:29
Много кураж се иска,
за да очистваш хора от Групата.

:45:35
Или е това, или е пълно куку.
:45:38
Честно казано, не разбирам.
За 130 000.

:45:41
- 70 000 бил неговият дял.
- Още по-лошо.

:45:47
Не искам г-н Бронсън да научава.
Ще помисли, че се размеквам.

:45:53
Един от неговите принципи е:
:45:54
"Ако не разбираш нещо,
отърви се от него."

:45:58
Така че два пъти мерете,

Преглед.
следващата.