Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:43:03
- Как се казва?
- Портър.

:43:07
А първото му име?
:43:15
Не знам. Никога не се е представял
с нещо друго, освен с Портър.

:43:29
Откъде взе тези 130 000 долара?
:43:37
И този мъж е дошъл за това.
:43:40
- За тези 130 000, с които ни плати?
- Да, но само 70 000 от тях са негови.

:43:46
Не сме те питали откъде са парите.
Не е наша работа.

:43:50
Но сега, изглежда,
това стана наша работа.

:43:57
Ето досието му, г-н Картър.
:44:06
Разбираш ли своята стойност
за организацията, Резник?

:44:12
Ти си садист. Нямаш угризения.
А това е полезно.

:44:17
Но сега си позволил
:44:19
част от личния ти живот
да застраши нас.

:44:25
Всеки в нашата организация
трябва да бъде благонадежден.

:44:30
Ако сам се справиш
с този проблем,

:44:35
няма да има съмнение,
:44:39
- че ти си нашият човек.
- Аз искам.

:44:42
- Искам сам да се справя.
- Чудесно.

:44:47
Докато въпросът се разреши,
ще се изнесеш от "Окууд Армс".

:44:53
Но аз няма къде...
:44:55
Не искам повече
неприятности в хотела.


Преглед.
следващата.