Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:42:02
"Недей да сереш, където ядеш".
:42:06
Или беше "живееш".
"Недей да сереш, където живееш."

:42:11
- Съжалявам, г-н Картър...
- Има три начина да се справим.

:42:15
Първо - да ти помогнем.
:42:18
Второ - да те оставим
сам да си помогнеш.

:42:21
И трето - да те заменим.
:42:28
Инвестирали сме в теб, Резник.
Време, пари и обучение.

:42:34
И ако ти помогнем, донякъде
ще браним инвестицията си.

:42:39
А това е добра бизнес-политика.
:42:42
Да, сър... Да, г-н Картър.
Благодаря. Няма да съжалявате.

:42:50
Според Филип, един мъж
е дошъл в града, за да те убие.

:42:54
А ти казваш, че е сам
и е професионален крадец.

:42:59
Обира трезори, банки,
такива работи.

:43:03
- Как се казва?
- Портър.

:43:07
А първото му име?
:43:15
Не знам. Никога не се е представял
с нещо друго, освен с Портър.

:43:29
Откъде взе тези 130 000 долара?
:43:37
И този мъж е дошъл за това.
:43:40
- За тези 130 000, с които ни плати?
- Да, но само 70 000 от тях са негови.

:43:46
Не сме те питали откъде са парите.
Не е наша работа.

:43:50
Но сега, изглежда,
това стана наша работа.

:43:57
Ето досието му, г-н Картър.

Преглед.
следващата.