Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:50:04
"Корумпирани ченгета.
:50:07
Че то други има ли?
:50:10
Да бях само малко по-тъп,
сам можех да стана полицай."

:50:44
Господи, трябва да те види лекар.
:50:48
- Ще щипе.
- Добре, само го почисти.

:50:52
Дръж тук.
:51:07
Аз ще се оправя.
:51:13
Кажи ми нещо, Портър.
:51:18
Кога реши да си тръгнеш?
В нощта, когато спахме заедно ли?

:51:23
На другия ден, когато трябваше
да те закарам на работа.

:51:34
Можеше да ми кажеш да напусна.
:51:40
Можеше да ми кажеш
да те откарам някъде другаде.


Преглед.
следващата.