Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:51:07
Аз ще се оправя.
:51:13
Кажи ми нещо, Портър.
:51:18
Кога реши да си тръгнеш?
В нощта, когато спахме заедно ли?

:51:23
На другия ден, когато трябваше
да те закарам на работа.

:51:34
Можеше да ми кажеш да напусна.
:51:40
Можеше да ми кажеш
да те откарам някъде другаде.

:52:06
Благодаря.
:52:09
- Става ли ти?
- Да, сякаш е правена за мен.

:52:15
Ще ти отива на ковчега.
:52:27
Знаеш ли какво си мисля?
:52:29
Историите, че си мъртъв, са верни.
:52:34
Просто си много твърдоглав,
за да си го признаеш.


Преглед.
следващата.