Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:52:06
Благодаря.
:52:09
- Става ли ти?
- Да, сякаш е правена за мен.

:52:15
Ще ти отива на ковчега.
:52:27
Знаеш ли какво си мисля?
:52:29
Историите, че си мъртъв, са верни.
:52:34
Просто си много твърдоглав,
за да си го признаеш.

:53:03
Портър, толкова ми липсваше.
Още ми липсваш.

:53:16
Не говори.
:53:19
Не мога. Трябва...
:53:24
Имам работа.

Преглед.
следващата.