Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:53:03
Портър, толкова ми липсваше.
Още ми липсваш.

:53:16
Не говори.
:53:19
Не мога. Трябва...
:53:24
Имам работа.
:54:15
Къде е той?
:54:20
Портър. Къде е?
:54:23
В спалнята.
:54:39
Зле ли е ранен?
:54:42
Лекарят ще дойде всеки момент.
:54:45
Глупости.

Преглед.
следващата.