Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:54:15
Къде е той?
:54:20
Портър. Къде е?
:54:23
В спалнята.
:54:39
Зле ли е ранен?
:54:42
Лекарят ще дойде всеки момент.
:54:45
Глупости.
:55:01
Идвам, приятелче.
:55:07
Мамка ти!
:55:09
Твойта мамка!
:55:26
- Къде е той?
- Тръгна си, тръгна си...

:55:30
Тръгнал си, а?
:55:35
Познах те.
Ти си курвата от снимката.

:55:41
Откъде го познаваш?
:55:44
Беше ми шофьор.
:55:50
Сега аз ще те повозя.
:55:53
- Знаеш ли какво си ти?
- Образовай ме.

:55:57
Грозна свиня, която бие жените,
защото не може да го вдигне!


Преглед.
следващата.