Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:55:01
Идвам, приятелче.
:55:07
Мамка ти!
:55:09
Твойта мамка!
:55:26
- Къде е той?
- Тръгна си, тръгна си...

:55:30
Тръгнал си, а?
:55:35
Познах те.
Ти си курвата от снимката.

:55:41
Откъде го познаваш?
:55:44
Беше ми шофьор.
:55:50
Сега аз ще те повозя.
:55:53
- Знаеш ли какво си ти?
- Образовай ме.

:55:57
Грозна свиня, която бие жените,
защото не може да го вдигне!

:56:03
Така ли било?
:56:06
Тогава ти си късметлийката.
:56:12
Знаех си,
че съм виждал този задник.

:56:15
Ще те чукам, докато изпушиш!
:56:47
Забравих си цигарите.
:56:59
Добре, Вал...

Преглед.
следващата.